ליאור דונרשטיין

מנהל פעילות רכש ושרשרת אספקה

רואה חשבון, בעל תואר כפול בחשבונאות וכלכלה לליאור ניסיון של שלוש שנים במחלקת הייעוץ הכלכלית של סומך חייקין – KPMG במסגרת תפקידו ברב-בריח ליאור אחראי על פיתוח, ניהול ותחזוק שווקים, מיזוגים ורכישות.