בית הספר יצחק שמיר

בית ספר יצחק שמיר בפתח תקווה. קבלן- אוגלים בע"מ בפרויקט ניתן לראות דלתות מוסדות חינוך– דגם 650 ודגם 600מודול 1