בית חיליקיה

מרלו"ג לוגיסטיקר בית חילקיה. 23 משווה גובה 30 תריסים שערים נגררים מממ"ים,דלתות אש,דלתות עץ עם חברת על הדשאמודול 1

מודול 1

מודול 1