משרדים נמל אשדוד

פרויקט בנמל אשדוד בו הותקנו דלתות אש ודלתות בחיפוי פורמייקה, אדריכל הפרויקט- אורבך הלוי אדריכלים.מודול 1

מודול 1

מודול 1

מודול 1