בית ספר יסודי – עמיחי ברעננה

בית ספר יסודי – עמיחי ברעננה "דלת דגם "חינוכית" למוסדות חינוך עפ"י תקן 6185 של מכון התקנים דלת ייחודית למוסדות חינוך עם הגנה מלאה מפגיעות אצבעות בידיים ורגליים. אדריכל – פוגל-שהם אדריכליםמודול 1