פרויקט ייחודי לחברת אוריין ויונילברפרויקט מיוחד במינו מסתיים עם הרבה גאווה.

17000 מ"ר של מרכזים לוגסטיים, לחברת אוריין שמתוכם 7000 מ"ר מרלו"ג שכולו הקפאה עמוקה של מינוס 25 מעלות עבור חברת יוניליבר.

עשות משוות גובה, חלקם מבודדים לטמפרטורה נמוכה, תריסי גלילה מוקצפים דגם 3000 רב-בריח. דלתות פנלים מבודדים ותריסי אש רב-בריח. 20 דלתות מהירות PVC מיוחדות עם 2 יריעות להפרשי טמפרטורה של 25- ו 4 מעולת עם חימום במסילות ומפוח מיוחד לזריקת חום למניעת הצטברות קרח. מוצרי מיגון, דלתות אש, דלתות פח ודלתות נגרות. כמו כן שערים קונזולות ענקיים של 17 מטר ומחסום זרוע.

מודול 1

מודול 1

מודול 1