M TOWER ב"ש

פרויקט נוסף הסתיים לו עם תריסי גלילה מבודדים דגם 3000 מוקצפים מבית רב בריח כולל דחסנית. מערכת סורגי גלילה לחניונים כולל חיבורים למערכות LPR. ותריסי אש עם חיבור לגילוי אש של המבנהמודול 1

מודול 1

מודול 1